Kunskapsbanken

Lär dig mer

Kunskapsbanken

En förklarande ordlista, vanliga frågeställningar, juridiska dokument och relevanta länkar. Kunskapsbanken innehåller allt du behöver veta om konkurs och rekonstruktion.

Lagtexter

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/

Riksdagens hemsida innehåller all relevant och kontinuerligt uppdaterad lagtext. För att lättare återfinna aktuell lag eller förordning kan du även ange SFS-nummer:

  • Konkurslagen (1987:672)
  • Konkursförordningen (1987:916)
  • Lag om företagsrekonstruktion (1996:764)
  • Förordning om företagsrekonstruktion (1996:783)
  • Förmånsrättslag (1970:979)
  • Lag om företagshypotek (2008:990)
  • Lag om lönegaranti (1996:783)

Handböcker

www.kronofogden.se/Handbocker.html

Tillsynsmyndigheten i konkurs (TSM) handböcker för bl.a ”Konkurstillsyn” och ”Handräckning på begäran av konkursförvaltare”.

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta oss här