Om Rekon

Om Rekon

Rekonstruktör- & Konkursförvaltarkollegiet i Sverige är en ideell förening som bildades 1986 och samlar konkursförvaltare och rekonstruktörer över hela landet.

Kontakt

c/o Advokatbyrån Kaiding
Box 114, 941 23 Piteå

Synpunkter på hemsidans innehåll?
anders.lundberg@adv-lundberg.se

Vad vi gör

Rekon har som ändamål bl.a. att verka för att god sed för förvaltare och rekonstruktörer upprätthålls, att lagstiftningen inom obeståndsrätten är ändamålsenlig och att tillämpningen av obeståndsrätten är enhetlig över riket. Vidare är Rekon remissorgan i förvaltningsfrågor och rättsfrågor inom obeståndsrätten samt erbjuder föreningen medlemmarna utbildning inom obeståndsrätten.

 

Medlemmar & lokala kollegier

Alla Rekons medlemmar är advokater, d.v.s. de är även medlemmar i Sveriges Advokatsamfund. Detta innebär bl.a. att Rekons medlemmar omfattas av Advokatsamfundets regler om god advokatsed samt av Advokatsamfundets obligatoriska ansvarsförsäkring.

Vi har för närvarande 11 lokala kollegier som medlemmar. De lokala kollegierna har totalt cirka 400 medlemmar. Genom att de lokala kollegiernas medlemmar är advokater har föreningen ett nära samarbete med Sveriges advokatsamfund.

Styrelse

Hans Andersson
Ordförande

Henric Schef
Jörgen Wistrand
Anders Lundberg
Linda Nordin
Henrik Snellman
Emma Berglund Uväng

Mathias Winge
Vice ordförande

Joakim Persson
Magnus Nedstrand
Per Hånell
Robert Asplund
Simon Engman