Medlemmar

Vi har för närvarande 11 lokala kollegier som medlemmar. De lokala kollegierna har totalt cirka 400 medlemmar. Genom att de lokala kollegiernas medlemmar är advokater har föreningen ett nära samarbete med Sveriges advokatsamfund.

Medlemslista

På Advokatsamfundets hemsida kan du söka och hitta uppgifter till alla våra medlemmar.

Rekon Sverige

Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige

Ordförande
Advokat Hans Andersson
Piteå
070-527 57 80

Vice ordförande
Advokat Mathias Winge
Stockholm
070-544 18 96

Lokala kollegier

Dalarnas-, Gävleborgs- & Uppsala län

Ordförande
Advokat Henric Schef
Avesta
0226-364 80

Göteborg

Ordförande
Advokat Jörgen Wistrand
Göteborg
031-771 21 72

Hallands län

Ordförande
Advokat Anders Lundberg
Varberg
0340-190 00

Skåne & Blekinge

Ordförande
Advokat Linda Nordin
Malmö
040-664 26 00

Småland

Ordförande
Advokat Henrik Snellman
Växjö
0470-709490

Stockholm

Ordförande
Advokat Emma Berglund Uväng
Stockholm
08-505 501 22

Västgöta-Dal

Ordförande
Advokat Joakim Persson
Skövde
0500-488240

Södermanland & Östergötland

Ordförande
Advokat Magnus Nedstrand
Linköping
013-35 62 00

Mellannorrland

Ordförande
Advokat Per Hånell
Sundsvall
060-12 05 30

Mellansvenska

Ordförande
Advokat Robert Asplund
Örebro
019-20 89 00

Övre Norrland

Ordförande
Advokat Simon Engman
Piteå
010-19 90 600