Medlemmar

Vi har för närvarande 11 lokala kollegier som medlemmar. De lokala kollegierna har totalt cirka 400 medlemmar. Genom att de lokala kollegiernas medlemmar är advokater har föreningen ett nära samarbete med Sveriges advokatsamfund.

Medlemslista

På Advokatsamfundets hemsida kan du söka och hitta uppgifter till alla våra medlemmar.

Lokala kollegier

Dalarnas-, Gävleborgs- & Uppsala län

Ordförande
Advokat Henric Schef
Avesta
0226-364 80

Göteborg

Ordförande
Advokat Jörgen Wistrand
Göteborg
031-771 21 72

Hallands län

Ordförande
Advokat Anders Lundberg
Varberg
0340-190 00

Skåne & Blekinge

Ordförande
Advokat Bo Ransnäs
Malmö
040-664 26 00

Småland

Ordförande
Advokat Henrik Snellman
Växjö
0470-709490

Stockholm

Ordförande
Advokat Mathias Winge
Stockholm
08-442 53 00

Västgöta-Dal

Ordförande
Advokat Peter Bengtsson
Skövde
0500-44 55 80

Södermanland & Östergötland

Ordförande
Advokat Magnus Nedstrand
Linköping
013-35 62 00

Mellannorrland

Ordförande
Advokat Emma Cutting
Östersund
010-19 90 880

Mellansvenska

Ordförande
Advokat Robert Asplund
Örebro
019-20 89 00

Övre Norrland

Ordförande
Advokat Hans Andersson
Piteå
010-19 90 750